wypełnianie dokumentów

Sprawy rodzinne

Zakres usług prawnych:

 • sprawy rozwodowe
 • separacja
 • alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • rozwiązanie kwestii władzy rodzicielskiej
 • ustalenie ojcostwa
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o wydanie dziecka uprowadzonego
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • porady prawne z innych dziedzin prawa rodzinnego

Kancelaria Adwokacka pomaga również rozwiązywać spory majątkowe pomiędzy małżonkami na drodze negocjacji, jak również w postępowaniu sądowym.

Sprawy rodzinne