wypełnianie dokumentów

Sprawy karne

Obrona w sprawach karnych ​​obejmuje prowadzenie spraw:

  • o przestępstwa i wykroczenia, w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
  • sporządzanie pism, m.in. apelacji, zażaleń w sprawach karnych,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;
  • składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary

Sprawy karne