wypełnianie dokumentów

Sprawy cywilne

Specjalności: prawo rzeczowe; zobowiązania; sprawy spadkowe

 • oświadczenia woli i ich wady
 • użytkowanie
 • nakazy zapłaty
 • czynności prawne
 • ochrona dóbr osobistych
 • własność i jej ochrona
 • wszelkie umowy
 • spadki
 • posiadanie i jego naruszanie
 • nieruchomości

 

Nasza kancelaria prawna reprezentuje też w sprawach o:

 • zasiedzenie nieruchomości
 • współwłasność
 • zarząd rzeczą wspólną
 • podziały quod usum
 • użytkowanie wieczyste
 • służebności
 • zastaw, hipotekę
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • inne

Sprawy cywilne