wypełnianie dokumentów

Obowiązek Informacyjny

Przesyłając e-maila na adres mailowy Administratorów wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu poczty elektronicznej do listy kontaktów, której administratorami są Kancelaria Adwokacka adw. Danuta Mierzwińska, Najświętszej Marii Panny 20, 59-220, Legnica, NIP 6910013818, i KANCELARIA ADWOKACKA adw. Agnieszka Mierzwińska-Rychlik, Najświętszej Marii Panny 20, 59-220 Legnica, NIP 6911605596
(dalej jako Administratorzy).

Zawarte w treści korespondencji dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratorów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w następujących celach:

  • w celu komunikacji z Tobą, w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratorów, lub innych celach wynikających z treści Twojej korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Tobą a Administratorami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratorów wobec Ciebie określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • w celu realizacji działań marketingowych Administratorów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratorów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z Twoimi oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratorów. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratorów dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez Administratorów podmiotom trzecim.

Administratorzy przechowują dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

  • w przypadku świadczenia usługi/dostarczenia produktu na rzecz Użytkownika - przez okres niezbędny dla realizacji przez Administratorów zamówionej usługi bądź dostarczenia produktu na rzecz Użytkownika, a następnie przez okres 1 (jednego) roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Administratorzy zakończyli świadczenie usługi lub dokonali dostarczenia produktu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorami pod następującym adresem:
Najświętszej Marii Panny 20 59-220 Legnica, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod następującym adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,