Sprawy rodzinne

Zakres usług prawnych:

sprawy rozwodowe
• separacja
• alimenty
• podział majątku wspólnego
• rozwiązanie kwestii władzy rodzicielskiej
• ustalenie ojcostwa
• ustalenie kontaktów z dzieckiem
• sprawy o unieważnienie małżeństwa
• sprawy o wydanie dziecka uprowadzonego
• sprawy o ubezwłasnowolnienie
porady prawne z innych dziedzin prawa rodzinnego

Kancelaria Adwokacka pomaga również rozwiązywać spory majątkowe pomiędzy
małżonkami na drodze negocjacji, jak również w postępowaniu sądowym.

5