Sprawy karne

Prawo karne – oferta Kancelarii:

• obrona przedsiębiorców i członków zarządu spółek
• reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
• reprezentowanie stron w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej
• reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z posiadaniem narkotyków
i ich obrotem
• reprezentowanie Klientów w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe
zwolnienie i przerwę w odbywaniu kary
• reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia
wolności w systemie dozoru technicznego
• reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia
za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie
• reprezentowanie Klientów w wypadkach komunikacyjnych i kolizji drogowych

Kancelaria Adwokacka zapewnia:

• dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym
• sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia

Ponadto:
Kancelaria zapewnia występowanie adwokata w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego. Kancelaria wykonuje analizy prawne, których wnioski pozwalają na uniknięcie naruszeń prawa przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

3