Sprawy cywilne

Specjalności: prawo rzeczowe; zobowiązania; sprawy spadkowe

• oświadczenia woli i ich wady
• użytkowanie
• nakazy zapłaty
• czynności prawne
• ochrona dóbr osobistych
• własność i jej ochrona
• wszelkie umowy
• spadki
• posiadanie i jego naruszanie
• nieruchomości
• ochrona własności intelektualnej

Nasza kancelaria prawna reprezentuje też w sprawach o:

• zasiedzenie nieruchomości
• współwłasność
• zarząd rzeczą wspólną
• podziały quod usum
• użytkowanie wieczyste
• służebności
• zastaw, hipotekę
• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
• inne

3